Namen, internationaal

De stad Namen gaat verschillende soorten relaties aan in het kader van internationale acties. Deze worden als volgt ingedeeld: intergemeentelijke overeenkomsten, netwerken, specifieke relaties, internationale gemeentelijke samenwerking en bevriende eenheden. De contacten binnen de verschillende pijlers leiden ertoe dat er een beleid wordt uitgewerkt om de doelstellingen te halen van het project van de stad als Waalse hoofdstad.

Stadhuis van Namen
Stadhuis van Namen

Zo heeft de stad Namen intergemeentelijke overeenkomsten afgesloten met verschillende steden over de hele wereld: Québec (Canada), Lafayette (Louisiana, VS), Bourg-en-Bresse (Frankrijk), Pristina (Kosovo), Cluj-Napoca (Roemenië), Hué (Vietnam), Bandung (Indonesië) en Qixia (China). De stad heeft ook banden met andere steden die lid zijn van de AIMF (Association Internationale des Maires Francophones), het Observatoire international des maires pour le Vivre ensemble of het netwerk Vertech City (met de steden Lafayette, Poitiers (Frankrijk) en Victoriaville (Québec, CA)). Tot slot is ze ook actief aan de ‘Francophonie numérique’; de oproep van Namen voor de Francophonie numérique werd gelanceerd in Namen.

Relations internationales (fr)

Het BEP

logo_bep

Het Economisch Bureau van de Provincie Namen (BEP – Bureau Economique de la Province) sensibiliseert en ondersteunt de bedrijven en bereidt ze voor om de stap naar export te zetten. Het begeleidt ze tijdens handelsmissies of bij deelnames aan internationale beurzen en biedt ook financiële stimuli aan voor de export.

Doel: de zoektocht naar afzetmogelijkheden in het buitenland bevorderen, hulp bieden bij de uitstippeling van een strategie voor internationale ontwikkeling en dagelijkse omkadering op de weg naar nieuwe markten, die vaak vol hindernissen is.

BEP

Als actief lid van het netwerk Enterprise Europe Network (Enterprise Europe Network), dat de Europese Commissie uitbouwde, verzamelt het BEP inlichtingen en beschikt over potentiële aanspreekpunten in de vier windstreken van Europa. Zo kunnen de Naamse bedrijven niet alleen aan alle relevante informatie komen over de Europese materies, regelgeving en programma’s maar ook commerciële, financiële en technologische partners op internationaal vlak vinden en toetsen.

bep.be (fr)