Namen, onderwijs en opleiding

Sinds 2014 groepeert de ‘Pôle académique’ van Namen 14 hogere onderwijsinstellingen die over de hele provincie verspreid zijn. De Universiteit van Namen, Gembloux Agro-Bio Tech en de hogescholen maken deel uit van deze academische pool en zijn heuse kweekvijvers van hooggeschoolde onderzoekers en studenten die een zelfde doel voor ogen hebben: het onderzoek ten dienste van de industrie stellen.

www.poledenamur.be (fr)

Logo Pole Académique

2 universiteiten

In de historische stadskern verstrekt de Universiteit van Namen onderwijs van hoog niveau en doet aan spitsonderzoek. Polymeren met hoge specificiteit, biochips, nanobuizen van koolstof, bioluminescentie, software engineering, kwaliteit van het water… de disciplines die de onderzoekers van de faculteiten beoefenen, bestrijken strategische sectoren en monden vaak uit in een rechtstreekse of onrechtstreekse toepassing van technologisch innovatieve producten. En om de technologische overdracht aan te moedigen, heeft de Universiteit van Namen, in partnerschap met de Waalse Overheidsdienst en het BEP, een Technologisch Centrum op de campus opgericht, als oefenschool met volledig uitgeruste modules voor jonge projectleiders.

UNamur.be (en)

Unamur

Gembloux Agro-Bio Tech (ULg-GxABT)

Biotechnologie
Biotechnologie

De naam ‘Gembloux’ is onverbrekelijk verbonden met de universitaire faculteiten voor landbouwwetenschappen van Gembloers, het huidige Gembloux Agro-Bio Tech. Hier wordt onderwijs verstrekt en gebeurt onderzoek met internationale faam. Gembloux Agro-Bio Tech heeft vlot de grenzen van de landbouwkunde verlegd om zich op tal van aanverwante gebieden toe te spitsen: milieu, biotechnologie, veredeling en kwaliteit van producten, water- en afvalbeheer, ruimtelijke ordening… Gembloux Agro-Bio Tech bevorderde niet alleen de fantastische ontwikkeling van het onderzoek, maar wil vooral dat dit concreet toepassing kan krijgen. Daarom werd een Technologisch Centrum opgericht met een antenne in het Wetenschapspark CREALYS®.

gembloux.ulg.ac.be (en)

Gembloux

4 hautes écoles

Haute Ecole Hennalux

HÉNALLUX

De Hogeschool van Namen-Luik-Luxemburg (HENALLUX) beschikt over vijf inplantingen op het grondgebied van Namen, die volgende categorieën omvatten: economisch, technisch, pedagogisch, paramedisch en sociaal.

henallux.be (en)

Haute Ecole Albert Jacquard

HEAJ

De Hogeschool Albert Jacquard (HEAJ) is ingeplant in Namen en Tamines. De vormingen zijn verspreid over 4 categorieën: economisch, technisch (grafisme en infografie), pedagogisch en paramedisch. De HEAJ stelt ook een Master in Transmedia voor.

heaj.be (en)

HEPN

HEPN

De Hogeschool van de Provincie van Namen is ingeplant in Namen en Ciney. De leerlingen kunnen er zich specialiseren in verschillende beroepen in de volgende categorieën: agronomie, economie en paramedische sector, waaronder een bachelor in co-beheer met de HEAJ.

hepn.be

ISIA (HECH Gembloux)

Het Industrieel Hoger Instituut, agronomische sectie van de Hogeschool Charlemagne, gesitueerd in Gembloers, stelt vormingen van korte en lange duur voor in tuinbouw, landbouw en landschapsarchitect.

hech.be (fr)

1 hogere kunstschool

IMEP

Het Institut supérieur de Musique et de Pédagogie (IMEP) geeft pluridisciplinair onderwijs dat gebaseerd is op onderzoek, creatie en de openheid naar de kunstwereld toe. Het biedt kunstenaars, pedagogen en sociale actoren opleidingen aan die aangepast zijn aan de realiteit op het terrein en aan de huidige maatschappij.

imep.be (fr)

7 instituts de promotion sociale

De École Industrielle et Commerciale de la Province de Namur (EICPN) (industrie en handel)

eicpn.be

De École Supérieure des Affaires de Namen (ESA) (business)

esa-namur.be (fr)

Het Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté Française

iepscf-namur.be (fr)

Het Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté Française

cefor.be (fr)

Het Institut Libre de Formation Permanente de Namur (ILFoP) (levenslang leren)

ilfop.be (fr)

Het Institut Provincial de Formation Sociale (sociale vorming) (IPFS)

ipfs.be (fr)

Het Institut Technique – Promotion Sociale de Namur (sociale promotie – pedagogische bekwaamheid) (ITN)

itn-namur.be (fr)

Politie Academie van de stad van Namen

Als vormingsorganisme erkend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, vormt de Politie academie van de Provincie Namen elk jaar de aspiranten politieagenten die het basiskader willen vervoegen alsook de aspiranten inspecteurs en de kandidaten op graad, politiepersoneel, reeds in functie dat wil toetreden tot de hogere graad. De Academie organiseert voor deze laatste de voortgezette en functionele vormingen. Tevens  verstrekt zij leermodules voor het administratief en logistiek kader.

académie-police-namur.be (fr)

Het ‘Cité des Métiers’ van Namen

Op 22 juli 2014 kreeg de stad Namen het label Cité des Métiers dat uitgereikt wordt door een internationaal keurmerkcomité dat in Parijs gevestigd is, het Comité International de Labellisation des Cités des Métiers.

La cité des Métiers

Een ‘Cité des Métiers’ is een vakcentrum waar meerdere partners samenkomen en dat openstaat voor iedereen die op zoek is naar informatie en advies om zijn of haar professionele toekomst uit te bouwen. Vrije toegang, anonimiteit en gratis zijn de ordewoorden. Het heeft als taak om de gebruikers te leiden naar alle middelen om professionele doelstellingen te bepalen en te halen en om ze te begeleiden in hun keuzes, met een gegroepeerd aanbod onder hetzelfde dak van:

  • mogelijkheden voor gesprekken met professionals van de organisaties die deskundig zijn op het vlak van beroepsoriëntatie en loopbaanplanning;
  • documentatie in zelfbediening over werkgelegenheid, beroepen en opleidingen;
  • informaticabronnen en multimediaruimtes;
  • infodagen, colloquia en ontmoetingen die de partners organiseren of in coproductie met externe partners.

cdmnamur.be (fr)