Namen, het Wetenschapspark Crealys®

Als belangrijk instrument in het provinciaal beleid voor economische ontwikkeling, beschikt het Wetenschapspark Crealys® over meer dan 100 hectaren die helemaal klaar zijn voor de projecten van bedrijven. Enige vereiste: Innovatie met een grote I.

@trium Crealis
@trium Crealis

Halfweg tussen Namen en Gembloers, in de onmiddellijke nabijheid van de snelwegassen E411 en E42, ligt het Wetenschapspark Crealys® (120 bedrijven – 1900 banen) dat bedrijven onthaalt die dezelfde kijk hebben op innovatie. Crealys® is voorbehouden voor kleine of grote ondernemingen die nieuwe producten, nieuwe procedés of nieuwe diensten ontwerpen of ontwikkelen.

crealys.bep.be (fr)

Ideeën delen

Crealys® werkt zeer nauw samen met de twee universiteiten van de provincie (Universiteit van Namen en Gembloux Agro-Bio Tech) en ook met belangrijke onderzoekcentra en hogescholen. Dergelijke samenwerking kan niet anders dan uitmonden in de ontwikkeling van beloftevolle sectoren. Levenswetenschappen, informatie- en communicatietechnologieën en kwaliteitsmanagement krijgen bijzonder aandacht. Naast een synergie met de wereld van het onderzoek in de provincie, knoopte Crealys® ook een hecht partnerschap aan met de Waalse administratieve en economische instellingen. Een reeks van diensten aan bedrijven op het stuk van steun, advies en omkadering is er beschikbaar. Zo is Crealys® ook sterk betrokken bij het netwerk van Waalse Wetenschapsparken (SPoW voor Science Parks of Wallonia) en bij de IASP (International Association of Science Parks).

Diverse onthaalstructuren

Naast high tech-terreinen biedt Crealys® aan bedenkers van innovatieve projecten ook verschillende types van infrastructuur.
Zeven bedrijvencentra bieden moduleerbare ruimtes aan voor jonge bedenkers van innovatieve projecten om er hun eerste stappen te zetten. Het park beschikt ook over een incubator, Regain genaamd. Dit passiefgebouw beschikt over ateliers voor bedrijven die een productieafdeling hebben.

De Innovation Relay Centres bieden jonge initiatiefnemers van innoverende projecten moduleerbare ruimtes, waar ze hun eerste stappen kunnen zetten om daarna een hoge vlucht te nemen.

Het Business Centre, het nieuwste concept dat werd ingevoerd, biedt flexibele vestigingsformules, met de terbeschikkingstelling van sleutelklare gebouwen. Een zorgeloze oplossing voor de ondernemer.

invest-in-namur.be/

Ecolys

Ecolys is een thematisch bedrijvenpark gewijd aan de eco-constructie en de duurzame ontwikkeling, gelegen in de uitbreidingszone van het bedrijvenpark Namen-Noord-Rhisnes. Zij hangt af van het Provinciaal Economisch Bureau (BEP). Het park stelt aan de ondernemingen gespecialiseerde diensten ter beschikking  op vlak van omgevingsdiagnose en duurzame certificatie. Zij volgt aldus een proactieve filosofie, waarbij zij de gehuisveste bedrijven begeleidt in hun ecoverantwoordelijke dynamiek, door hen eveneens ondersteuningen en informatie-uitwisselingen aan te bieden op vlak van milieuvriendelijke technieken, van maatschappelijke vragen maar vooral op vlak van de energetische en mobiliteitsaspecten.

Care-YS

Care-YS streeft ernaar ondernemingen op te vangen, actief in de gezondheidssector, en meer specifiek in de volgende domeinen: autonomie van oudere, zieke of gehandicapte personen, de voedingsgezondheid en de e-gezondheid. De actuele context van de herconfiguratie van het hospitaalgebeuren bevordert het thuisblijven en de bundeling van de diensten. Bovendien brengen de actuele medische, sociale en numerieke veranderingen de persoonsgebonden diensten ertoe zich te specialiseren door de ontwikkeling van producten, geschikt voor het verzekeren van de autonomie en de geïntegreerde opvang van de patiënten. Deze evoluties vormen een opportuniteit voor de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten, waarvan de resultaten veelvoudig zijn: ergonomie, nieuwe technologieën, natuurlijke voedingscomplementen, maar ook centralisatie en samenvoeging van gezondheid gebonden diensten.

care-ys Bouge