Namen, polen en clusters

De logica van concurrentiepolen berust op het principe van de bundeling van de beschikbare universitaire en industriële competenties. Deze logische aanpak is bedoeld om de beschikbare deskundigheid, regionaal en internationaal, op te waarderen, om zo de Waalse competentie internationaal sterker te positioneren en de sectoren beter in de kijker te plaatsen en aantrekkelijker te maken.

pole_mecatech

Pôle MecaTech

Met bijna 200 industriële en academische actoren die betrokken zijn bij gemeenschappelijke projecten in mechanical engineering is de MecaTech Cluster dè Waalse concurrentiepool in mechanical engineering.

De projecten van de MecaTech Cluster zijn rond vier grote strategische pijlers opgebouwd:

 • materialen en oppervlakken van de toekomst,
 • globale vormgevingstechnologieën,
 • micro-technologieën en mechatronica,
 • intelligente maintenance.

polemecatech.be (en)

De clusters of bedrijfsnetwerken hebben tot doel om de beroeps op een welbepaald gebied bij elkaar te brengen en te mobiliseren om de business en innovatie te bevorderen door partnerships.

cap2020

CAP 2020

CAP 2020 is een netwerk van bedrijven die gespecialiseerd zijn in duurzaam bouwen. CAP 2020 werd opgericht op initiatief van Wallonië en bestaat uit de drie groepen van kernspelers van de bouwwereld: de aannemers, de architecten en de materiaalproducenten, om duurzaam bouwen in Wallonië te promoten. Het doel:

 • een energieprestatie van de gebouwen halen die 20% efficiënter zijn dan de wettelijk voorgeschreven 15% van de gebouwen (nieuw en renovatie);
 • de ontwikkeling van de productie van energie op basis van hernieuwbare bronnen, met het oog op duurzame ontwikkeling;
 • de verbetering van de energieprestatie van het onroerend park van Wallonië.

cap2020.be (en)

 

eco-construction

Eco-construction

Eco-construction is een cluster die gespecialiseerd is in milieuvriendelijk bouwen (eco-bouw). Het is een dynamisch netwerk van verschillende deskundigen:

 • architecten en specialisten in infraroodthermografie en elektromagnetische vervuiling;
 • bouwers (openbare en privé-gebouwen, woningen, enzovoort) en ondernemingen die actief zijn in de sector van de milieuvriendelijke renovatie;
 • fabrikanten, leveranciers van milieuvriendelijke materialen (isolatie, verf, bepleistering) en bio-elektriciens;
 • studiebureaus en bedrijven die actief zijn op het vlak van hernieuwbare energie: warmtepomp, windmolen, zonneboiler, houtketel, hydraulische ketel, enzovoort;
 • projectleiders en aannemers die gespecialiseerd zijn in de zuivering van water door lagunering, de plaatsing van natuurlijke zwembaden, de behandeling en de recuperatie van regenwater;
 • organisaties voor informatie en promotie (hout, natuurlijke materialen, hernieuwbare energie, …);
 • onderzoekcentra, hogescholen en universiteiten.

eco-construction.be (en)

infopole

INFOPOLE Cluster TIC

De INFOPOLE Cluster TIC bestaat uit professionals van de informatie- en communicatietechnologie van alle horizonten: kleine en grote ondernemingen, universiteiten, onderzoekcentra, enzovoort. Met de benutting van deze competenties wil de INFOPOLE Cluster TIC de beschikbare regionale deskundigheid opwaarderen en zo beter positioneren op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

De sector meer in de kijker plaatsen en aantrekkelijker maken, haar ontwikkelingsdynamiek aanzwengelen, inzetten op de deskundigheid die voortvloeit uit onderzoek en de deuren van de internationale ontwikkeling openen, zijn evenveel doelstellingen van de INFOPOLE Cluster TIC die onder meer de vlucht van de competenties buiten Wallonië moeten indijken.

infopole.be (en)