Namen, dynamisch en creatief

KMO (Kleine en Middelgrote Ondernemingen). Achter deze drie letters schuilt de echte schat van het Naams economisch weefsel. Ondernemingen van klein en middelgroot formaat, die zich soepel opstellen en creatief voor de dag komen. En dat zijn eigenschappen die meer dan ooit van levensbelang zijn in een economisch landschap dat het alsmaar moeilijker krijgt.

Het Naams economisch weefsel is grotendeels op kleine entiteiten gestoeld. Er zijn meer dan 96% KMO’s met minder dan 50 werknemers. Kenmerkend voor de provincie is ook een groot aandeel zelfstandigen.

De vele facetten van de industriële sector

De secundaire sector heeft vele gezichten. De voedingsmiddelenindustrie bekleedt een belangrijke plaats in dit landschap. Zowel in onderzoek als in productie zijn er grote groepen en KMO’s met een gevestigde naam. De provincie gaat terecht prat op topcompetenties, met:

  • Ciney voor het vleessegment (genetische engineering)
  • Gembloers voor de landbouwkunde (onderzoek, onderwijs en voedingsmiddelenindustrie)

Nog een Naamse natuurlijke rijkdom is zijn bodem. Er zijn nog tientallen groeves in werking die, aan de hand van spitstechnologieën, kalksteen, zand, zandsteen, marmer en vooral kalk en dolomiet produceren. De wereldleider in kalk en dolomiet is trouwens Naams!
De sector van het metaal en de metaalfabricage bestrijkt een ruim scala van activiteiten, van de scheepswerven Meuse & Sambre tot gereedschapsmachines met digitale besturing, van de burgerlijke bouwkunde tot de chirurgische toestellen, van metalen gebinten en kabels tot materiaal voor de kernindustrie…

Ook de chemische industrie is ruim vertegenwoordigd, terwijl de bouwsector de grootste private werkgever van de provincie Namen blijft.

Scheepswerf Meuse et Sambre
Steengroeve

De tertiaire sector staat voor 75% van de arbeidsplaatsen

Wat de werkgelegenheid betreft, staat de tertiaire sector aan kop in Namen. Deze sector neemt jaar na jaar een grotere plaats in de regionale economie in.

In het totaal stelt hij meer dan 100 000 mensen tewerk – loontrekkenden en zelfstandigen – verspreid over dergelijke diverse sectoren als diensten aan bedrijven, toerisme en onderwijs.
De overheid neemt uiteraard het leeuwendeel voor haar rekening. Dat is niet meer dan normaal: Namen is het – politiek en administratief – zenuwcentrum van Wallonië.
Bovendien huisvest de provincie twee internationaal vermaarde universiteiten: de Universiteit van Namen en Gembloux Agro-Bio Tech.

Namur Office Park