Namen, een regio met een menselijk gelaat

Het menselijk kapitaal is een barometer die aangeeft hoe het met een bedrijf gesteld is. Maar het is ook een uitstekend vertrekpunt om te peilen hoe levenskrachtig een hele regio is. De hoofdstad van Wallonië telt meer dan 110 000 inwoners. De gemiddelde bevolkingsgroei ligt hoger dan het Waals gemiddelde. De levenskwaliteit, de omgeving, de rijkdom en de afwisseling van het erfgoed zijn allemaal argumenten die aansporen om in Namen te wonen te werken.

Namen, de handel

  • Aantal winkels in namur: 2 700
  • Stroomgebied: 204 900 mensen
  • Voetgangersstroom: 122 723 mensen/week in de straat van “Rue de l’Ange”

Een flinke ‘verjongingskuur’

Niet alleen neemt de bevolking van de provincie toe, maar het aandeel jongeren ligt boven het gemiddelde van het land. Zo is één Namenaar op vier jonger dan twintig. Een leeftijdsgemiddelde dat elke investeerder zekerheid biedt.

Zowel op cultureel als op economisch en sociaal vlak toont de Namenaar dat hij ambitie en zin voor initiatief heeft. De kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) die er zich komen vestigen, kunnen putten uit de knowhow, het aanpassingsvermogen en de creativiteit van een ruimdenkende en alerte bevolking.

De omvang van de bedrijven moet rechtstreeks gelinkt worden aan de gemiddelde leeftijd van de bevolking en is een waarborg van flexibiliteit en efficiëntie.

Universitaire bibliotheek van Namen
Aperitieven in Namen
Belgisch Kampioenschap zaalhockey